Uşaq klinikasının polikilinika qəbul şöbəsi

Şöbə 07. 03. 2012 ildə yaranmışdır. Şöbənin əsas iş fəaliyyəti xəstələrin qəbulu və müayinəsindən ibarətdir. Şöbəyə müxtəlif etiolgiyalı limfadenopatiyalarla, sümük patiologiyaları ilə, ortopedik problemləri olan LOR orqanların xəstəlikləri ilə həmçinin müxtəlif müayinə olunmaq istəyən xəstələr qəbul olunur.

Şöbədə müasir USM, KT, MRT, qastroskopiya, stintiqrafiya, labaratoriya, manipulasiya, cərrahi əməliyyatlar üçün bölmələr və burda yüksək mütəxəssislər fəaliyyət göstərir.