FD.03.021 Dissertasiya şurasının fəaliyəti haqqında hesabatlar