Jurnalın redaksiya heyətiBAŞ REDAKTOR Аkademik C.Ə.Əliyev (sədr)

Baş redaktorun müavini Professor M.Q.Məmmədov

Redaksiya heyəti

tibb üzrə elmlər doktoru, professor Ə.C.Əliyev

tibb üzrə elmlər doktoru, dosent A.R.Əliyev

tibb üzrə elmlər doktoru, professor
I.H.İsayev

tibb üzrə elmlər doktoru, professor Ə.X.Kərimov

tibb üzrə elmlər doktoru, professor S.R.Qiyasbəyli

tibb üzrə elmlər doktoru, professor F.Ə.Mərdanlı

tibb üzrə elmlər doktoru Ə.Ə.Soltanov

tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent R.A.Hüseynova

tibb üzrə fəlsəfə doktoru, professor R.S.Zeynalov

tibb üzrə elmlər doktoru
S.S.Vətənxa