Elmi şuranın üzvləri

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi Elmi Şurasının üzvlərinin siyahısı

1 Akademik C.Ə.Əliyev (sədr)
2Tibb üzrə elmlər doktoru, prof.Ə.C.Əliyev (sədr müavini)
3 Tibb üzrə elmlər doktoru,prof M.Q.Məmmədov (sədr müavini)
4 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru F.Ə.Quliyev (sədr müavini)
5 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dos. R.A.Hüseynova (elmi katib)
6 Tibb üzrə elmlər doktoru, prof. ə.e.x. İ.H.İsayev
7 Tibb üzrə elmlər doktoru, prof. F.Ə.Mərdanlı
8 Tibb üzrə elmlər doktoru, prof. Ə.X.Kərimov
9 Tibb üzrə elmlər doktoru, dos. S.R.Qiyasbəyli
9 Tibb elmləri doktoru, dos. Ə.Ə.Abdullayev
10Tibb üzrə elmlər dokroru, dos.A.R.Əliyev
11 Tibb üzrə elmləridoktoru Ə.Ə.Soltanov
12 Baş həkim A.R.Əbdürəhimov
13 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dos. S.S.Vətənxah
14 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dos. R.S.Zeynalov
15 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru İ.N.Musayev
16 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dos. R.C.Cəfərov
17 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru N.M.Əsgərov
18 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru V.S.Səmədov
19 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dos. A.R.Əliyev
20 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Ş.Ş.Osmanov
21 Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dos. T.Ə.Nəcəfov
22 Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru A.İ.Yusifov
23Tibb üzrə fəlsəfə doktoruY.R.Əliyarov