Uşaq cərrahiyyəsi şöbəsiMOM-un Uşaq Klinikasında Uşaq Cərrahiyyəsi şöbəsi 01.09.2013 tarixindən ayrı şöbə olaraq fəaliyyət göstərir. Şöbədə Onkoloji xəstələrin cərrahi əməliyyatları bütün bölümlər üzrə icra olunur. Uşaqlarda Qarın boşluğu, Döş qəfəsi, Uroloji, Ginekoloji, Beyin əməliyyatları, Dayaq-hərəkət sisteminin  əməliyyatları uyğun bölmələrin mütəxəssisləri tərəfindən icra olunur.