Molekulyar Onkologiya Laboratoriyanın testləri

Farmakogenetika:

Farmakogenetik testlər
Testin adı Dirənc verən dərmanlar Nümunə Nəticə
1 EGFR Erlotinib (Tarceva)Gefitini (İressa) Şiştoxuması/parafinli blok 7-14 gün
2 KRAS Erbitux(Cetuximab)Vectibix (Panitumumab) Şiştoxuması/parafinli blok 7-14 gün
3 BRAF Erbitux(Cetuximab)Vectibix (Panitumumab Şiştoxuması/parafinli blok 7-14 gün
4 PIK3CA Trastuzumab (Herceptin™), Cetuximab (Erbitux™), Panitumumab (Vectibix™) Lapatinib (Tyverb/Tykerb™) Şiştoxuması/parafinli blok 7-14 gün
5 UGT1A1 İrrinotecan Perifirak qan (2ml, EDTA ) 7-14 gün
6 RRM1 Gemcitabine Şiştoxuması/parafinli blok 7-14 gün
7 TUBB3 Taxanes, Vinorelbine, Paclitaxel Şiştoxuması/parafinli blok 7-14 gün
8 TYMS Fluoropyrimidinlərə (5-florouracil, capecitabine, tegafur) vəRaltitrexed, Pemetrexed, MTX, Thiopurines, Leucovorin Şiştoxuması/parafinli blok 7-14 gün
9 ERCC1 Cisplatin,Carboplatin,Oxaliplatin Şiştoxuması/parafinli blok 7-14 gün
10 DPYD*2A 5-FU əsaslı dərmanlara dirənc Periferik qan (2ml, EDTA ) 7-14 gün
11 MGMT(Methylation of promotor ) Procarbazine, Streptozotocin və Temozolomide Şiştoxuması/parafinli blokPeriferik qan -