“Əməkdar Həkim” fəxri adı verilib

16 iyun 2011-ci il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərancamı ilə Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında xıdmətlərinə görə Məmmədov Murad Giyas oğluna Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar Həkim” fəxri adı verilib