FD 1.02 Dissertasiya Şurasının iclası 30.06.2021

|

30 iyun 2021-ci il tarixində saat 14.00-da Milli Onkologiya Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.02  Dissertasiya Şurasının iclası keçiriləcəkdir.

Gündəlik məsələ

3224.01–“onkologiya” ixtisası üzrə tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə iddia olunan Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı Simarə Eldar qızı Hüseynova “EZOFAQOQASTRAL BİRLƏŞMƏNİN SİEWERT II TİP ADENOKARSİNOMASININ KLİNİK-PATOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ RADİKAL CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN UZAQ NƏTİCƏLƏRİ” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilən dissertasiyanın Avtoreferatı:

http://mom.gov.az/resources/content_files/ebook/dr.Simara_Huseynova_avtoreferat.pdf

http://mom.gov.az/resources/content_files/ebook/dr.Simara_Huseynova_avtoreferat_eng.pdf