Dissertasiya işinin rəsmi müdafiəsi (30.06.2022)

|

30.06.2022-ci il tarixində  tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertant Aminə Ramiz qızı Hüseynovanın 3225.01 – “şüa diaqnostika,ı və terapiyası”  və  3224.01 “onkologiya” ixtisaslarında “Dayaq-hərəkət aparatının birincili bədxassəli şişlərinin kompleks diaqnostikasında maqnit-rezonans tomoqrafiyanın rolu” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin rəsmi müdafiəsi keçiriləcək.

Elmi rəhbərIər: t.e.d,prof.,ə.e.x.İ.H.İsayev, t.e.d,prof  A.Y.Qazıyev

  Rəsmi opponentlər:

- t.e.d.prof. A.A.Coşkun

- t.e.d.prof. S.S. Manafov

- t.e.d. Ə.A.Soltanov