2-4 iyul 2015-ci ildə Tomsk şəhərində

|

2-4 iyul 2015-ci ildə Tomsk şəhərində “ Sümüklərin, yumşaq toxumaların sarkoması və dəri şişləri” mövzusunda IV-cü beynalxalq konfrans keçiriləcək.Konfransın təşkilatçıları: Rusiya onkoloqları Assosiasiyası,  Sarkomaların Öyrənilməsi Üzrə  Şərqi-Avropa Qrupu,  N.N.Bloxin  adına ROEM və Tomsk Onkoloji ETİ.

 Əsəs elmi istiqamərtlər:

  • Sümüklərin, yumşaq toxumaların sarkomasının  və dəri şişlərinin epidemiologiyası
  • Şüa vizualizasiyası və morfoloji diaqnostikanın köməyi ilə sümüklərin, yumşaq toxumaların sarkoması  və dəri şişlərinin kompleks diaqnostikası və müalicə effektivliyinin nəzarəti.
  • Sümük, yumşaq toxumaların sarkoması və dəri şişlərinin kombinə olunmuş müalicəsi:sistemli kimyaterapiya, şüa terapiya, cərrahi müdaxilələr.
  • Sümük metastazları zamanı müalicəyə kompleks yanaşma (onurğa sütunu, uzun sümüklər).
  • İri oynaqların endoprotezləşməsi
  • Sarkomaların system müalicəsi
  • Sibir federal  dairədə onkoortopedik xidmət.