Qafarov Kamaləddin Nəsrəddin oğlu
Maliyyəçi
Bioqrafiya