İsayev Əlövsət Həmid oğlu
Həkim-onkoloq
  • ali.isayev@gmail.com
  • (+994 12) 537-08-11
Bioqrafiya

1993-2000-ci illərdə İstanbul Universitetinin Tibb Fakültəsində təhsil almışdır.

2001-2006-cı illərdə İzmir şəhəri  Ege Universitetinin Tibb Fakültəsində Travmatologiya / Ortopediya ixtisası üzrə rezidentura təhsili almışdır.

2009-cu ildən Milli Onkologiya Mərkəzinin Ümumi Onkologiya şöbəsində həkim vəzifəsində çalışmaqdadır.

2006-cı ildə İzmirdə "Anevrizmal və bəsit sümük kistalarının müalicə  nəticələri" mövzusunda tezis müdafiəsi ilə uzmanlık təhsilini bitirmişdir.

Əzələ-skelet sisteminin zədələnmələrinin  diaqnostikasında qalın iynə biopsiyası  ISOLS 2007,Almaniya  P 3.49

"Müalicə olunmuş sümük kistalarının residiv vermə xüsusiyyətləri"Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya jurnalının Bakı 2010 №113 nömrəsində dərc edilmişdir.

7 sentyabr 2011-ci il tarixində Qlazqoda keçirilən Avropa Orqan Transplantasiya Cəmiyyətinin 15-ci Konqresində "Transplantasiya sonrası xəstələrdə Caposi'nin Sarkomalarının  erkən meydana gəlməsi" mövzusunda iştirak etmişdir.

2012-ci ildə Bakıda keçirilmiş Ümummilli Lider H. Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransında"Onurğanın metastatik törəmələrində dekompresiya və fiksasiya əməliyyatının keyfiyyətinin yaşama üzərinə olan təsirlərinin araşdırılması"mövzusunda iştirak etmişdir.

Milli Onkologiya Mərkəzində müalicə olunmuş miksoid liposarkoma xəstələrinin qısa müddətli təqibinin nəticələri. Ümummilli Lider H. Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı 2013

"Dəri törəmələrinin eksiziyadan sonra səthi defektlərin dəri grefti ilə rekonstruksiyası"Azərbaycan Onkologiya və Hematologiya jurnalının Bakı 2010 №2 nömrəsində dərc edilmişdir

2013-cü ildə Qazaxıstanda keçirilən MDB-nin onkoloq və radioloqlarının VII qurultayında "Etil spirti və formalinin əməliyyat zamanı istifadəsinin anevrizmal sümük kistinin residivləşməsinə təsiri" mövzusu ilə iştirak etmişdir.

Daban lokalizasiyalı törəmələrin  cərrahi müalicə variantı olaraq taəsaxımlı sural fleb tətbiqi.

2014-cü ildə Bakıda keçirilmiş Ümummilli Lider H. Əliyevin ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki konfransında iştirak etmişdir.