Patositomorfologiya laboratoriyası testləri

1. Histoloji müayinə– diaqnostik və müalicə məqsədi ilə çıxarılan orqan və toxumaların tədqiqi.

2.Sitoloji müayinə– qarın, plevra, perikard boşluqları, beyin- onurğa beyni və s. mayelərinin (punktatların), müxtəlif orqanlardan alınma yaxmaları (eksfoliativ sitologiya) və ya incə iynə aspirasiya yaymalarının tədqiqi.

3.İmmunhistokimyəvi müayinə– diaqnostik, proqnostik və terapevtik (target terapiyada hədəfin təyini) məqsədlə aparılır, tam avtomatik olaraq anticism-antigen immun reaksiyasına əsaslanan molekulyar bir müayinədir.

4.Toxuma üzərində hibridizasiya müayinələr prognostik və terapevtik (target terapiyada hədəfin təyini) tam avtomatik aparılan gen hibridizasiyasına əsaslı genetikmüayinədir.